Tlakoměr na zápěstí Medisana 51070

Měření krevního tlaku na zápěstí, sleduje systolický a diastolický tlak, pulz, datum a čas. Klasifikováno podle hodnotícího sytému WHO pomocí barevné stupnice. 60 paměťových míst pro každého z dvou uživatelů. Výpočet průměrných hodnot posledních 3 výsledků měření. Certifikovaný zdravotnický výrobek.

4000 bodů + 1,00 Kč