Espresso S + sýrový šnek

PET 0,5 l. Jednotková cena: 0,20 Kč/100 ml

130 bodů + 10,00 Kč

Tato odměna je k dispozici přímo na čerpací stanici